Al Jabbar di Media

Tv, billboard dan keratan akhbar, majalah.

DISCLAIMER: Kesan mungkin berbeza antara individu.